fbpx
Ürünler / Genel / Kosgeb’den deprem bölgesinde bulunan halı yıkama işletmelerine destek.
Kosgeb Deprem Bölgesi Desteği

Kosgeb Deprem Bölgesi Desteği

TÜRKİYE DEPREM SONRASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN CANLANMASI DESTEK PROGRAMI

(Türkiye Post-Earthquake MSME Recovery Project)

Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır.

Program Adı          Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı
Uygulama Yılı 2023-2025
Proje Hedefi Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması
Proje Hedef Kitlesi – 7 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep. (Ancak Nurdağı ve İslahiye hariç.)) hasar gören işletmeler,

– 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye). Hasar gören veya en az %30 gelir kaybına uğrayan işletmeler.


Proje kapsamında iller hasar durumuna göre 2 grupta değerlendirilecektir.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Fakat Nurdağı ve Islahiye hariç.)

Grup 1’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı, 2023 yılı Ocak ayı net satış hasılatından en az %30 düşük olan hasarsız işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

4 İL + 2 İLÇE Hasar Durumu Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL)
Mikro Küçük Orta
Adıyaman
Hatay
Kahramanmaraş
Malatya
Nurdağı
Islahiye
Hasarsız 200.000 300.000 400.000
Az Hasarlı 300.000 400.000 550.000
Orta Hasarlı 350.000 450.000 650.000
Ağır Hasarlı 400.000 600.000 750.000

Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.


7 İL Hasar Durumu Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL)
Mikro Küçük Orta
Adana

Diyarbakır
Elazığ
Kilis
Osmaniye
Şanlıurfa
Gaziantep

(Nurdağı ve Islahiye Hariç)

Az Hasarlı 250.000 350.000 450.000
Orta Hasarlı 300.000 400.000 550.000
Ağır Hasarlı 350.000 450.000 650.000

Kosgeb Deprem Bölgesi Desteği
Programından Yararlanma Koşulları

1) İşletmeler, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi koşuluyla bu destek programından yararlanabilir.

2) Destek programından deprem öncesinde Grup 1 veya Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az %30 (yüzde otuz) düşük olan ve deprem öncesinde Grup 1’de faaliyet gösteren hasarsız işletmeler.

3) Destek programından 01/01/2023 tarihinden önce kurulmuş işletmeler İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletme, 01/01/2023 tarihinden önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilir.

4) Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirası ve üzeri olması esastır.

5)Deprem öncesinde Grup 1’de yer alan il/ilçelerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince kapanmamak,

b) Başvuruda beyan edilen istihdamı destek süresince sağlamak

taahhüdüyle destek programından yararlanabilecektir.

6) Deprem öncesinde Grup 2’de yer alan illerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince ve izleme süresinin bittiği tarihe kadar kapanmamak,

b) İzleme süresinin bittiği tarihteki güncel işletme beyanında yer alacak onaylı son hesap döneminde depremden önceki mali yılın net satış ve istihdamını sağlamak veya aşmak

taahhüdüyle destek programından yararlanabilecektir.

7) İşletmelerin, destek programından yararlanabilmesi için Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda ve 2022 yılı işletme beyanının onaylı olması esastır. İşletmelerin 31/03/2024’e kadar işletme beyanlarını vermeleri esastır.

8) Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış kaynaklı kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer alan işletmeler, bu destek programından yararlanamayacaktır. Dış kaynak sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu destek programından yararlanamaz. Çevresel ve Sosyal Beyan Formuna göre etkisi bakımından yüksek risk sınıfına giren işletmeler başvuru yapamaz.

Ana faaliyet alanı “B – Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektöründe olan işletmelerin çevresel ve sosyal risk kategorisi Dünya Bankası tarafından “yüksek” risk sınıfı olarak kabul edilmekte olup bu destekten yararlanamaz.

9) İşletme bu destek programından yalnızca 1 (bir) kez faydalanır.


Kosgeb Deprem Bölgesi Desteği uygulama süreci
Destek Süresi 6 ay
Destek Türü Geri Ödemeli (Borç Taahhütnamesi ile)
Geri Ödemesiz Dönem 6 ay (Destek Süresi) + 18 ay (İzleme Süresi)
Geri Ödeme Dönemi 12 ay (3 Taksit)
Destek Programı Süresi

(İzleme ve Geri ödeme Süreleri Dahil)

36 ay