Toz Akarları

Toz Akarları

Son yapılan araştırmalar, her gün  ciddi oranda toz akarlarına maruz kaldığımızı ortaya koymaktadır. Her birimiz, farkında olmasak da, günde ortalama 1-3 gram ölü deri döküyoruz. Bu dökülen deri parçacıkları, evimizin sessiz köşelerinde yılda toplamda yaklaşık 4 kilogramlık bir toz yığınına dönüşüyor. Bu tozun içinde, ne yazık ki alerjik hastalıkları tetikleyen maddeler de var. Alerjik reaksiyonlara sebep olan bu partiküller en çok, adeta bir toz yuvası olan evimizin halılarında birikmekte.

Yılda İki Kez Profesyonel Temizlik Hizmeti Almalı

Bilim insanları, evimizdeki en riskli noktanın, konuklarımızla birlikte gelen ve giden tozları ağırlayan evin girişi olduğunu, ikinci sıradaysa sıklıkla göz ardı ettiğimiz, ancak bizimle en çok vakit geçiren odalardaki halılarımızın yer aldığını belirtiyor. Halılarımızın kozmopolit sakinleri olan toz akarları, ısı ve nemin bol olduğu bu ortamlarda ne yazık ki gönüllerince yaşamaktalar. Araştırmacılar bu nedenle, her hafta rutin süpürme, ayda bir yoğun bir temizlik ve yılda en az iki kez profesyonel bir temizlik hizmeti almanın önemini vurguluyorlar.

Halı Yıkama Ritüeli

Yapılan bu detaylı araştırmalar ışığında, gündelik hayatımızın bir parçası olan halıların aslında sağlık için potansiyel bir risk teşkil ettiğini görmek hiç de zor değil. Türk toplumunda ise her yıl halı yıkama, adeta bir ritüel. Aile yapımız ve geleneklerimiz, bu ihtiyacı daha da güçlendiriyor. Bir yandan apartman yaşamının getirdiği sınırlı yaşam alanları. Diğer yandan çalışma hayatında kadın sayısının artması. Sosyoekonomik değişimler, halı temizliğini profesyonel bir hizmet sektörüne dönüştürmüş durumda.

Profesyonel Halı Temizleme İşletmeleri

Son yıllarda, bu alanda ciddi bir profesyonellik sergileyen şirketler bulunuyor. Bununla birlikte, sadece finansal kazanç sağlamak amacıyla yetersiz, belgesiz, ekipmansız işletmeler de ortaya çıktı. Bilgi, donanım ve uygun teçhizata sahip olmayan bu yerler, gayri sıhhi koşullarda hizmet sunuyor. Hem tüketicileri mağdur ediyor hem de profesyonel halı temizleme şirketlerinin itibarını baltalıyorlar. Bu durum, sektöre dair algıyı olumsuz yönde etkiliyor. Profesyonel temizlik şirketlerinin hak ettikleri değeri bulmalarının önünde bir engel teşkil ediyor.