Maddeleri değişik efsun ve deneyler sonucunda altına çevirme ilimine simya ilmi denir. Simya ilmi kimya biliminin babası sayılır. Bana göre simya ilmi kişinin sahip olduğu değerlerin kıymetini bilmesidir.

Yıllar önce okuduğum Simyacı kitabı çok hoşuma gitmişti. Okuyanlar hatırlayacaktır. Romanın baş karakteri Santiago İspanya’dan çıktığı o uzun gerçeği arama yolculuğunun sonunda aradığını başladığı yerde bulmuştu.

Dernekler yola çıkıldığında ne uğruna yola çıktığını asla unutmadan, hedefi en uzak noktaya koyarak kilitlenmeli ve o uğurda çalışmalı. O hedef dışındaki tüm organizasyonlar dernek adına israf sayılmalıdır. Tüm halı yıkama derneklerinin ilk kuruluş gayesi o sektördeki meslektaşların sorunlarını gidermektir en basit ifadeyle. Halı yıkama sektörünün dernekleri de simyacı kitabındaki Santiago’ya benzer bir durum yaşıyor kanaatimce. Yola çıkarken hedefe konan argümanlar yolda unutulmuş gibi görünüyor.

Bana göre şirketler için en verimli vizyon sürdürülebilirliktir. Çünkü karlılık, yüksek ciro, büyüme oranı herkesin hedefleyebileceği, sıradan vizyonlardır. Fakat sürdürülebilir kârlılık, sürdürülebilir yüksek ciro, sürdürülebilir büyüme oranı ülkemizde daha kıymetli bir hal almıştır.

Gelelim halı yıkama derneklerine. Yola çıkarken halı yıkama sektörünün sıkıntılarını çözme hedefi sürdürülebilir bir hedef gibi görünmüyor. Çünkü muallak, ölçülemeyen bir hedef. Her işletmenin farklı bir sorunu var. Bu sorunlarla derneğin değil bizzat şirketi yönetenlerin uğraşması gerekir. Fakat genel anlamda halı yıkama sektörünün sorunlarına çare olacak adımlar belirlemek, mesela;

  • Standart koymak, 
  • Bürokrasiyi harekete geçirmek, 
  • Organize hareket etmek, 
  • Birlikte kapıları ve sınırları zorlamak, 
  • Meslektaşlarına yardım etmek,
  • Üyelere eğitim vermek,
  • Yurt içi ve yurt dışı gezi yapmak,

derneklerin sektör adına yapabileceği en faydalı uygulamalardır.

Halı yıkama sektörüne hizmet eden derneklerde ölçülebilir bir hedef belirlemek ve bunu sürekli kılmak ciddi manada derneklere vizyon katacak ve yön verecektir. Bu manada derneklerin yola çıkarken ortaya koyduğu vizyonları hatırlamalarını, o vizyon uğruna çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyor, halı yıkama sektörünün gelişimi adına üyelerin derneklerine sahip çıkmalarını diliyorum.
Selam ve saygılarımla.

Rıdvan BEKTAŞ