Yağcıbedir halısı yörük aşiretinin örf, adetleri ve geçmişlerini yansıtan bir sanat eseridir.
Ordu için ok ve yay üreten oymağın ismi ilk başlarda Yaycıbedir olsa da zamanla Yağcıbedir’e dönüşmüştür. Bundan yaklaşık 3000 yıl önce kendine özgü dokuma ve desen tarzıyla ilk Yağcıbedir halısı dokunmuş.
Yağcıbedir halıları Balıkesir ve Bergama çevresinde 24 köyde yaygın olarak dokunmaktadır. Bu halıların atkısı çözgüsü ve ilmekleri yün ipliklerden dokunur. Normalde 1cm2‘de 30-40 ilmek bulunur. Yağcıbedir halısının kalitesi arka yüzeyine bakılarak anlaşılır. Arka yüzeyi ön yüzeyinden güzel olan halılar daha kalitelidir. İlmek sayısı arttıkça, daha ince yün ilmek kullanıldıkça daha kaliteli halılar ortaya çıkar. Bu halılar çok sağlam Türk düğümü (gördes) atılarak yapıldığından halıların ömrü çok uzundur. Sındırgı yöresinde 2000’li yılların başında 10.000- 10.500 civarında tezgahta yılda 300.000 adet çeşitli ebatlarda yağcıbedir halısı dokunsa da günümüzde bu sayı oldukça azalmıştır.
Yağcıbedir halılarının ipi kök boyalarla boyandığı için solmaz. Halılarında 4 ana renk hakimdir. Bu renkler gök, al, nariç, aktır. Yani lacivert, kırmızı, koyu kırmızı ve beyaz renkerli kullanılmıştır. Yağcıbedir halıları 50 ila 200 yıl ömrü bulunmaktadır. Günümüzde çok sık dokunmuş olanların 100 yıllık ömrü olduğu söylenmektedir. Otantik özellikteki yağcıbedir halısı yörük halkı yaşantısını dokuduğu halıya motif etmiştir. Köşeli desenler seçilmiştir. Dairesel desenler bu halılarda görülmez. Ebat olarak genellikle seccade boy bulunmaktadır. Özel olarak 6m2‘ye kadar üretilebilir.

Marhalfed, Phtyd ve Buhted üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz gezi öncesi bölgedeki bir yıkama ve bakım tesisini ziyaret ederek kırpma, çakım, arka yakma, ilk yıkama, gelberi ve santrifüj işlemlerinin nasıl yapıldığını gördük. Bu güzel gezi için dernek yönetimlerine teşekkür ediyorum.

Rıdvan Bektaş
Gar-Mak Makine